MEGAMOCNI

26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

kalendarz tortury

Dodano 2014-06-26 07:07:23 | Autor: Jacek Gibel

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1997 roku.

Data 26 czerwca upamiętnia wejście w życie Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, uchwalonej w 1984 roku.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur mają na celu wspieranie działań na rzecz wyeliminowania tortur i skutecznej realizacji Konwencji.

Jak powiedział Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon w 2010 roku:

Tortury są zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Zakaz stosowania tortur jest absolutny i jednoznaczny. Żadna z takich okoliczności jak stan wojny, atak terrorystyczny, brak wewnętrznej stabilizacji politycznej, lub jakakolwiek inna sytuacja wyjątkowa, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla stosowania tortur.

zdj. freeimages.com

(inf. własna/Wikipedia)