MEGAMOCNI

26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

kalendarz społeczeństwo uzależnienia

Dodano 2013-06-26 08:39:27 | Autor: Emil Kowalski

To również Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku. Inicjatywa zrodziła się na konferencji, która odbyła się 26 czerwca 1987 roku. Obchody wspiera Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC).

Powstał on, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii oraz dla podkreślenia, że zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie.

W Polsce, narkomanią zajmuje się m.in. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, które czynnie wspiera to święto. Celem działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych. (narkomania.gov.pl)

Narkomania stała się problemem ogólnoświatowym w latach 80-tych. Na świecie około 200 milionów ludzi zażywa środki odurzające, w tym heroinę, kokainę, konopie indyjskie, środki halucynogenne i amfetaminę. (zoz.msw.gov.pl)

Pomoc Monaru

Osoby, które zażywają różnego rodzaju środki odurzające lub są od nich uzależnione, mogą korzystać z pomocy specjalistycznych placówek Stowarzyszenia MONAR na terenie całego kraju. Oferujemy pomoc osobom w każdym wieku, ze stażem zażywania narkotyków o różnej długości. W Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR można bez skierowań i innych zbędnych formalności, bezpłatnie i poufnie uzyskać poradę lekarza psychiatry lub psychologa, otrzymać w razie potrzeby skierowanie na oddział detoksykacyjny lub do ośrodka stacjonarnego. Można skorzystać z programów edukacyjnych, terapii indywidualnej i grupowej. W większości monarowskich poradni można uzyskać poradę przez telefon, skorzystać z pomocy prawnika i pracownika socjalnego.

Osoby uzależnione od narkotyków mogą także skorzystać z terapii stacjonarnej w ośrodkach rehabilitacyjnych MONAR. Stowarzyszenie prowadzi ponad trzydzieści takich ośrodków. (monar.org)

Dzisiaj jest rónież obchodzony Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur