MEGAMOCNI

26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej

ONZ

Dodano 2013-04-26 09:00:19 | Autor: Emil Kowalski

Dzisiejszy dzień jest kolejnym, który można przypisać twórcom i artystom, bowiem jest on związany z własnością intelektualną. To własność ściśle związana z różnymi dziełami, tekstami literackimi i wieloma innymi, twórczymi projektami.

Święto zostało ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (organizację wyspecjalizowaną ONZ, ang. WIPO) obchodzone corocznie 26 kwietnia od 2001 roku. Dzień upamiętnia wejście w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku.

Internet jest największym źródłem tychże i tutaj niestety wiele dzieł autorskich jest kopiowanych, są naruszane prawa ich twórców. Wszelkie udostępnianie takich wartościowych materiałów, powinno odbywać się z poszanowaniem wszelkich praw autorskich.

W celu promocji takich działań są podejmowane różne inicjatywy zawierające wytyczne:

  • wskazanie społeczeństwu, jak patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i wzory mają wpływ na codzienne życie,
  • uświadomienie społeczeństwu obowiązującego prawa własności intelektualnej i pogłębienie wiedzy na ten temat,
  • wskazanie kreatywności i wkładu przez twórców i wynalazców do rozwoju społeczeństw na całym świecie, zachęcanie społeczeństwa do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób. (Wikipedia)

Jednym z wydarzeń wspierających, będzie organizowana w Warszawie przez Urząd Patentowy RP, Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Politechnikę Warszawską "Własność intelektualna w internecie. Jak korzystać, by nie naruszać. Jak chronić, by nie ograniczać". Miejscem konferencji będzie Aula Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).

W ramach konferencji głos zabiorą wybitni eksperci prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.