MEGAMOCNI

26 marca - rozpoczęcie rugów pruskich

historia Niemcy

Dodano 2015-03-26 07:56:01 | Autor: Jacek Gibel

26 marca 1885 roku rozpoczęły się tzw. rugi pruskie - proces masowego wysiedlania z Prus Polaków i Żydów z paszportem rosyjskim lub austriackim.

W początkowych miesiącach zostało wysiedlonych prawie 26 tysięcy osób, głównie robotników i rzemieślników zamieszkałych we wschodnich prowincjach Prus. Wysiedlenia kontynuowano w następnych latach i do 1890 roku liczba wysiedlonych przekroczyła 30 tys. osób. Do 1890 roku granica Prus była zamknięta dla imigrantów narodowości polskiej.

Wysiedlenia prowadzone były brutalnie i w sposób niehumanitarny. Objęły one również osoby, które przywykły uważać Prusy za miejsce stałego zamieszkania, niejednokrotnie od wielu lat, które niejednokrotnie odbyły służbę wojskową w pruskiej armii, niezależnie od stanu zdrowia, łącznie ze starcami, dziećmi i kobietami. Pędzono ich masowo w stronę wschodniej granicy pod ciosami kolb karabinowych eskortujących żandarmów. Odnotowano wypadki śmiertelne, gdyż wysiedlenie prowadzono także w okresie zimy.

W 1890 roku złagodzono nieco politykę wysiedleń, pozwalając niemieckim przedsiębiorcom na zatrudnianie Polaków, z wyłączeniem okresu od 20 grudnia do 1 stycznia, co miało na celu zmuszanie robotników do okresowego powracania za granicę i zachowania przez nich w ten sposób statusu robotników sezonowych oraz przerywania ciągłości zamieszkania w Prusach.

W polskiej tradycji rugi pruskie stały się jednym z symboli antypolskiej polityki Cesarstwa Niemieckiego i jej kanclerza Otto von Bismarcka.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)