MEGAMOCNI

26 sierpnia - ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela

Francja historia prawa

Dodano 2014-08-26 07:12:14 | Autor: Jacek Gibel

26 sierpnia 1789 roku francuska Konstytuanta uchwaliła Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, podstawowy dokument programowy Wielkiej Rewolucji.

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela miała na celu zapobieganie nadużyciom władzy (jakie występowało w monarchii absolutnej) umacniając podstawy nowego burżuazyjnego porządku. Była daleko posuniętym osiągnięciem z dziedziny praw człowieka, dając im konstytucyjną gwarancję. Monarchię absolutną zastępował trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Deklaracja pojawiła się w preambule Konstytucji francuskiej z 1791 r. i stanowiła inspirację dla powstających konstytucji w niektórych państwach. Powołuje się na nią także wstęp do obowiązującej Kontytucji Republiki Francuksiej z 1958 r.

Jej zapisy obejmowały jednak wyłącznie mężczyzn, wobec czego dwa lata później stworzona została Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki.

W 2003 roku Deklaracja została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)