MEGAMOCNI

27 październik - Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

IASA kalendarz ONZ UNESCO

Dodano 2013-10-27 09:46:49 | Autor: Emil Kowalski

Jest to święto obchodzone zatwierdzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Zostało proklamowane na Konferencji Generalnej w 2005 roku.

Głównym celem Dnia jest doprowadzenie do zwiększenia wysiłków, podejmowanych w skali krajowej, regionalnej i międzynarodowej, na rzecz zachowania dziedzictwa audiowizualnego dla przyszłych pokoleń.

Cel ten wynika zarówno z uznania wartości dziedzictwa audiowizualnego, jak i z faktu jego wyjątkowej podatności na zniszczenie. Zachowanie filmów, zbiorów muzycznych, audycji radiowych i telewizyjnych itp. na oryginalnych nośnikach, a jednocześnie digitalizacja tych spośród nich, które są dostępne na nośnikach analogowych, wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale także przemyślanych, skoordynowanych strategii. Stawką jest trwała dostępność i obecność w obiegu kultury i informacji ogromnej części dziedzictwa, często o wybitnej wartości kulturalnej, poznawczej, historycznej, społecznej.

Zachowanie i dostępność dziedzictwa audiowizualnego w coraz większym stopniu zależą dziś od pomyślnego rozwiązania problemów digitalizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych. Twórcy na ogół rezygnują z zapisu analogowego, a powszechne stosowanie technologii cyfrowych w używanych obecnie odbiornikach powoduje, że dla wybitnych dzieł dawniejszej kinematografii rekonstrukcje cyfrowe stanowią warunek sine qua non przetrwania w świadomości społecznej. Sytuacja ta wymaga świadomej polityki na szczeblu krajowym, zarówno ze strony sektora prywatnego, jak publicznego. Strategie zachowania i udostępniania dziedzictwa siłą faktu muszą dziś świadomie, w kompleksowy sposób podejmować zagadnienia prawne, techniczne, finansowe i organizacyjne, dotyczące zasad digitalizacji oraz przechowywania zarówno dziedzictwa analogowego, jak i cyfrowego. Dotyczy to w sposób szczególny materiałów audiowizualnych.

Poprzez dokumenty normatywne oraz Program Pamięć Świata, w ramach którego wydawane są publikacje, organizowane konferencje i szkolenia, UNESCO wspiera współpracę profesjonalistów oraz zachęca państwa do rozwijania polityki służącej zachowaniu i udostępnianiu dziedzictwa audiowizualnego.

Wśród dokumentów normatywnych UNESCO, które bezpośrednio go dotyczą, oprócz wspomnianej Rekomendacji w sprawie Ochrony i Zachowania Ruchomych Obrazów z 1980 roku, warto wymienić przede wszystkim Kartę w sprawie Ochrony Dziedzictwa Cyfrowego z 2003 roku. W dniach 26 - 28 września 2012 r. w Vancouver odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Pamięć Świata w Epoce Cyfrowej: Digitalizacja i Ochrona” z udziałem ponad 500 uczestników z ponad 110 krajów, Końcowe rekomendacje konferencji odnoszą się w dużej mierze także do dziedzictwa audiowizualnego.

W Polsce z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej organizuje konferencje naukowe na tematy dotyczące różnych aspektów przechowywania i udostępniania zbiorów fotograficznych i audiowizualnych. Tegoroczna konferencja, objęta honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, nosi tytuł „Polonica bliżej kraju”. Odbędzie się 25 października w Warszawie.

Oficjalna strona Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego

UNESCO Polska