MEGAMOCNI

27 stycznia - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

holokaust kalendarz

Dodano 2014-01-27 07:26:49 | Autor: Emil Kowalski

Dzień uchwalony jako święto 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ . Jest to uczczenie pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, zgładzonych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego.

Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez 100 Lwowską Dywizję Piechoty, którą dowodził generał-major Fiodor Krasawin. Święto ma na celu uwrażliwić przyszłe pokolenia na problem Holokaustu i zapobiec tym samym aktom ludobójstwa w przyszłości. Jest też podtrzymaniem pamięci i propaguje edukację na temat Holokaustu, by ten czas był dla wszystkich ludzi przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami.

W Polsce główne uroczystości Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbywają się w Auschwitz-Birkenau i Warszawie pod Pomnikiem Bohaterów Getta.

Wikipedia