MEGAMOCNI

28 maja - wprowadzenie dwustopniowego podziału administracyjnego Polski

historia Polska

Dodano 2015-05-28 08:09:23 | Autor: Jacek Gibel

28 maja 1975 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym.

Zgodnie z jej założeniami, w kraju zlikwidowano pośredni szczebel administracyjny - powiaty - oraz utworzono 49 województw. Charakterystyczne dla dawnego podziału było to, że nieliczne województwa miały więcej niż 1 000 000 mieszkańców oraz, że stolicami nowych województw zostały w wielu przypadkach średnie bądź małe, prowincjonalne miasta (dzięki awansowi nastąpił ich rozwój gospodarczy).

W pierwszym dniu obowiązującego nowego podziału, 1 czerwca 1975 roku, Polska dzieliła się na 2343 gminy i 814 miast.

Dwustopniowy podział administracyjny istniał do 31 grudnia 1998 roku. Dzień później w życie wszedł podział trójstopniowy, wprowadzający ponownie powiaty oraz redukujący liczbę województw do 16.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)