MEGAMOCNI

28 stycznia - podpisanie konfederacji warszawskiej

historia Warszawa

Dodano 2015-01-28 08:08:23 | Autor: Jacek Gibel

28 stycznia 1573 roku na sejmie konwokacyjnym w Warszawie podjęta została uchwała zawierająca postanowienia dotyczące zapewnienia swobody wyznania szlachcie w Rzeczypospolitej.

Konfederacja warszawska gwarantowała bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze, zapewniała innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa. Dokument uważany jest za początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej.

Konfederacja w sprawach religijnych postanawiała i gwarantowała:

  • bezwarunkowy i wieczysty pokój między wszystkimi wyznaniami (dissidentes in religione);
  • jak niektórzy przyjmują, szlachcie przyznano władzę cuius regio, eius religio (czyj kraj, tego religia), odrzuconą następnie na wniosek szlachty sandomierskiej;
  • szlachcie, mieszczanom królewskim i innym ludziom wolnym zagwarantowano pełne równouprawnienie, niezależnie od wyznania w prawie publicznym i prywatnym.

Konfederacja warszawska sprawiła, że XVI-wieczna Polska zyskała w Europie miano "azylu heretyków", a u dzisiejszych badaczy "państwa bez stosów". W kraju znajdowali schronienie wyznawcy różnych wyznań, uciekający przed wyrokami katolickich sądów duchownych i trybunałów inkwizycyjnych, a także ludzie nienależący do żadnego wyznania i nieuznający żadnej organizacji kościelnej.

W 2003 roku tekst konfederacji został wpisany przez UNESCO na listę Pamięć Świata.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)