MEGAMOCNI

29 grudnia - zmieniono nazwę państwa z PRL na Rzeczpospolita Polska

Konstytucja Polska PRL RP

Dodano 2013-12-29 01:40:39 | Autor: Emil Kowalski

Dnia 29 grudnia 1989 roku Sejm Polski przyjął ustawę o zmianie Konstytucji PRL. Wedle niej m.in. zastąpiono nazwę państwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska i przywrócono koronę orłu białemu w Godle Polski.

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – polska konstytucja uchwalona 22 lipca 1952, ogłoszona 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 1 stycznia 1990 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936.

Była przede wszystkim obrazem deklaratywno-propagandowym. Nie stymulowała działania głównego sztabu władzy politycznej, czyli PZPR, skąd wynikała jej fasadowość. W praktyce konstytucja miała niższy autorytet niż rozporządzenie PZPR, który dosłownie odwoływał się do idei komunistycznej.

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – urzędowa nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Dawniej, w latach 1945–1952 ten sam ustrój państwowy operował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa Polski od drugiej połowy XVII wieku do 1795, w latach 1918–1952 i od 1989.

Słowo rzeczpospolita oznacza to samo co słowo republika, jednakże dzisiaj jest stosowane tylko w stosunku do Polski, Republiki Rzymskiej lub Republiki Weneckiej. Historyczne zespolenie Polski i Litwy zwano Rzeczpospolitą Obojga Narodów z aspektu na cenzus republikański państwa, a nie dlatego, że to było połączenie Polski z innym krajem. Do czasów II wojny światowej w nazewnictwie polityczno-prasowej hasłem rzeczpospolita definiowano również pozostałe państwa o ustroju republikańskim np. Rzeczpospolita Francuska. W historii Polski wyróżnia się trzy Rzeczypospolite (nie licząc okresu 1944–1952 i PRL).

Wikipedia