MEGAMOCNI

2 lutego - Światowy Dzień Mokradeł

przyroda

Dodano 2015-02-02 08:22:19 | Autor: Jacek Gibel

2 lutego, w rocznicę podpisania konwencji ramsarskiej, obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Pierwsze obchody święta odbyły się w 1997 roku.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana potocznie konwencją ramsarską, to dokument, którego celem jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako "wodno-błotne".

W czerwcu 2011 roku objęte konwencją ramsarską były 1933 obszary o łącznej powierzchni ponad 189 mln hektarów (w tym 13 obszarów o powierzchni ponad 145 tys. ha w Polsce).

Światowy Dzień Mokradeł organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne organizacje (m.in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska).

Celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z konwencją ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).

Co roku świętu przyświeca inne hasło. W 2015 roku brzmi ono: Wetlands for Our Future. Join Us! (Mokradła a nasza przyszłość. Dołącz do nas!)

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)