MEGAMOCNI

2 października - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

ONZ pokój przemoc

Dodano 2014-10-02 07:56:39 | Autor: Jacek Gibel

Dzisiejsze święto łączy się z osobą Mahatmy Gandhiego (ur. 2 października 1869), propagatora pacyfizmu. Zostało ustanowione w 2006 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem święta jest szerzenie idei życia bez przemocy.

Zgromadzenie wzywa wszystkie państwa członkowskie, agendy ONZ, regionalne, międzyrządowe i pozarządowe organizacje oraz wszystkich zainteresowanych do obchodów Dnia w celu umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa w temacie m.in. poprzez edukację.

Z dniem urodzin Gandhiego wiąże się również inne obchodzone dziś święto - Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)