MEGAMOCNI

2 września - powstanie ZBoWiD

historia PRL

Dodano 2014-09-02 06:50:02 | Autor: Jacek Gibel

2 września 1949 roku utworzono ZBoWiD - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Związek jednoczył 11 istniejących w tym czasie, działających od 1945, organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich.

ZBoWiD zrzeszał część byłych żołnierzy z regularnych polskich formacji wojskowych, organizacji zbrojnych walczących o niepodległość Polski w okresie przed 11 listopada 1918, organizacji konspiracyjnych walczących w okresie II wojny światowej, więźniów obozów hitlerowskich, żołnierzy Wojska Polskiego oraz członków różnych ugrupowań komunistycznych, funkcjonariuszy UB i MO, ale także wdowy i sieroty, będące członkami rodzin pomordowanych lub poległych obywateli polskich.

Do ZBoWiD nie przyjmowano wielu kombatantów, głównie z powodów politycznych, m.in. części żołnierzy Armii Krajowej. Miało to miejsce zwłaszcza do 1956, w okresie największego nasilenia stalinizmu w powojennej Polsce.

ZBoWiD współtworzyły następujące organizacje kombatanckie:

 • Związek Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację
 • Związek Byłych Więźniów Politycznych
 • Związek Czerwonych Kosynierów
 • Związek Dąbrowszczaków
 • Związek Obrońców Westerplatte
 • Związek Obrońców Wybrzeża
 • Związek Weteranów Powstań Wielkopolskich
 • Związek Weteranów Powstań Śląskich
 • Związek Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905 r.
 • Związek Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem
 • Stowarzyszenie Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej

W 1990 ZBoWiD przekształcono w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)