MEGAMOCNI

30 czerwca - Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej

Dodano 2013-06-30 00:29:34 | Autor: Emil Kowalski

Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej to bardzo ważna jednostka, podległa szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Powołana 10 września 2010 r. a czynnie działa od  1 stycznia 2011 r. Przejęła ona prawa i obowiązki Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych RP.

Do podstawowych zadań CZK MON należą: planowanie i koordynowanie użycia wojska w sytuacjach kryzysowych; wymiana informacji z podobnymi komórkami organizacyjnymi w krajach UE i NATO; monitorowanie bieżącej działalności szkoleniowo-operacyjnej jednostek wojskowych.

Oprócz samych żołnierzy, w skład Centrum, wchodzą odpowiednio wykwalifikowani specjaliści z innych komórek organizacyjnych resortu obrony. CZK przewodniczy szef Sztabu Generalnego.

Zespół CZK MON jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. Głównym miejscem pracy Zespołu jest siedziba Ministra Obrony Narodowej w Warszawie przy ul. Klonowej 1.

Centrum koordynowało pracę wojskowych zapewniających bezpieczeństwo imprez podczas Euro 2012.

info. własne/MON

zdj. Wikipedia