MEGAMOCNI

30 marca - utworzenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

geodezja Urzędy

Dodano 2015-03-30 08:38:53 | Autor: Jacek Gibel

30 marca 1945 roku utworzony został Główny Urząd Geodezji i Kartografii, wówczas istniejący pod nazwą Głównego Urzędu Pomiarów Kraju.

Główny Urząd Pomiarów Kraju, dekretem z dnia 24 kwietnia 1952, przekształcono w Centralny Urząd Geodezji i Kartografii podległy premierowi. Jego działalność była w dużym stopniu niejawna. Kolejną dużą zmianą było zlikwidowanie w 1956 Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii i powołanie w zamian Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jako pionu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W kolejnych latach GUGiK kilkakrotnie zmieniał resorty, a w 1987 został rozwiązany (jego funkcję przejął Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa).

Główny Urząd Geodezji i Kartografii został ponownie powołany w styczniu 1997, jako jednostka podległa Ministerstwu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Następnie, do 2005, GUGiK podlegał Ministerstwu Budownictwa, od 2007 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od 2011 – Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

GUGiK jest organem działającym pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju.

zdj. gugik.gov.pl

(inf. własna/Wikipedia)