MEGAMOCNI

31 stycznia - zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych

historia kalendarz USA

Dodano 2014-01-31 08:25:54 | Autor: Jacek Gibel

31 stycznia 1895 roku została uchwalona 13 poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, znosząca niewolnictwo i robót przymusowych.

Prezydent Abraham Lincoln częściowo zniósł niewolnictwo wydając Proklamację Emancypacji, która weszła w życie 1 stycznia 1863 roku i obowiązywała wyłącznie na terenie Skonfederowanych Stanów Ameryki. Także wiele stanów, których Proklamacja Emancypacji nie dotyczyła, zniosły niewolnictwo na poziomie legislacji stanowej. W chwili wejścia w życie 13. poprawki jedynymi stanami, w których niewolnictwo było jeszcze zalegalizowane były Delaware, Kentucky, Missouri, Maryland i New Jersey. Istniało jednak przekonanie, że Proklamacja Emancypacji mogła być widziana tylko jako tymczasowy akt prawny wprowadzony na potrzeby wojny secesyjnej i 13. poprawka miała zapewnić zniesienie niewolnictwa na stałe.

Poprawka stanowiła, że:

§1. Nie będzie w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek miejscu podległym ich władzy ani niewolnictwa, ani przymusowych robót, chyba że jako kara za przestępstwo, którego sprawca został prawidłowo skazany.

§2. Kongres ma prawo zabezpieczyć wykonanie niniejszego artykułu przez odpowiednie ustawodawstwo.

Do wejścia w życie poprawki potrzebna była jej ratyfikacja przez 3/4 stanów (co wówczas równało się 27 stanom). Nastąpiło to 6 grudnia 1985 roku po ratyfikacji w Georgii.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)