MEGAMOCNI

3 czerwca - utworzenie Związku Ludu Polskiego

Berdyczów historia

Dodano 2015-06-03 08:00:10 | Autor: Jacek Gibel

3 czerwca 1837 roku w Berdyczowie powstał Związek Ludu Polskiego, konspiracyjna organizacja mająca na celu m.in. przygotowanie powstania na ziemiach polskich.

Związek miał gromadzić broń, rozwijać siatkę konspiracyjną, nawiązywać kontakty konspiracyjne z żołnierzami rosyjskimi i przygotowywać przyszłe powstanie. ZLP dążył do radykalnej reformy stosunków społecznych na ziemiach polskich, przyznania praw mieszczanom.

Przewodniczącym ZLP był Szymon Konarski, związek dzielił się na oddziały:

  • Wołyń - pełnomocnikiem był dr Józef Antoni Beaupré
  • Podole - pełnomocnik Fryderyk Michalski
  • Ukraina - pełnomocnictwo pełnił Piotr Borowski.

W ZLP utworzono stanowiska sekretarzy czyli kierowników organizacji powiatowych.

Na zjeździe w Żytomierzu przyjęto ustawę związku, składającą się z 72 punktów (Wyznanie Wiary Politycznej). Nowoprzyjmowani do związku składali przysięgę na wierność. Po aresztowaniu Konarskiego związek uległ likwidacji.

zdj. Wikipedia

(Wikipedia)