MEGAMOCNI

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

kalendarz ON ONZ

Dodano 2013-12-03 07:52:58 | Autor: Emil Kowalski

Dzień został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku. Było to z okazji zakończenia Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992). Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych, integrację i na ich postrzeganie jako normalnych, zwykłych ludzi, nie tylko przez pryzmat choroby.

Poszczególne miasta, ośrodki i stowarzyszenia, z tej okazji organizują różnego rodzaju imprezy informacyjne, edukacyjne, happeningi. Mają one na celu zjednoczenie społeczeństwa wokół problemu niepełnosprawności ale przede wszystkim, nawiązanie przyjaznych kontaktów ludźmi niepełnosprawnymi. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne, które często stanowią jeden z podstawowych problemów integracyjnych.

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, w Polsce żyje 4,7 mln osób niepełnosprawnych czyli około 12,2 % ogółu społeczeństwa. Głównie są to osoby cierpiące na schorzenia narządów ruchu, układu krążenia oraz schorzenia neurologiczne, uszkodzenia i choroby wzroku. Spośród nich, zaledwie 28 % to osoby pracujące zawodowo, w tym dorywczo. Osoby niepełnosprawne są mniej wykształceni i w 2012 roku, około 35 % z nich, miało wykształcenie średnie. 

zdj. Ltljltlj/Wikipedia/Public Domain