MEGAMOCNI

3 kwietnia - Kongres USA uchwala plan Marshalla

kalendarz USA wojna

Dodano 2015-04-03 08:06:10 | Autor: Jacek Gibel

3 kwietnia 1948 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił plan pomocy krajom Europy Zachodniej po drugiej wojnie światowej, zwany planem Marshalla.

Nazwa pochodzi od nazwiska sekretarza stanu USA, gen. George'a Marshalla, który rok wcześniej przedstawił na Uniwersytecie Harvarda deklarację pomocy gospodarczej dla krajów Europy.

Plan wszedł w życie w dniu uchwalenia, po podpisaniu przez prezydenta Harry’ego Trumana. Program pomocy był realizowany przez 4 lata, od kwietnia 1948 do czerwca 1952. W tym czasie przekazano około 13 mld dolarów (co najmniej 107 mld dolarów według obecnych cen) w postaci pomocy technicznej i ekonomicznej, aby wesprzeć odbudowę gospodarek krajów europejskich, które dołączyły do Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC).

Środki zostały rozdysponowane w przybliżeniu per capita, przy czym większą pomoc otrzymały kraje najbardziej uprzemysłowione jako te, których odbudowa w większym stopniu miałaby przysłużyć się odrodzeniu Europy.

Z planu Marshalla zostały wyłączone kraje bloku wschodniego (w tym Polska), ponieważ rządy kontrolowane przez Moskwę odrzuciły propozycję przystąpienia do programu, otrzymując w zamian niewielką pomoc od Sowietów. W odpowiedzi na plan Marshalla, Sowieci utworzyli bowiem Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)