MEGAMOCNI

3 kwietnia - uchwalenie planu Marshalla

kalendarz USA wojna

Dodano 2014-04-03 07:48:45 | Autor: Jacek Gibel

3 kwietnia 1948 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił, a prezydent Harry Truman podpisał, plan pomocy krajom Europy Zachodniej po drugiej wojnie światowej, znany pod nazwą planu Marshalla.

Nazwa pochodzi od nazwiska sekretarza stanu USA, gen. George'a Marshalla, który rok wcześniej przedstawił na Uniwersytecie Harvarda deklarację pomocy gospodarczej dla krajów Europy.

Pomoc udzielona w ramach planu Marshalla została podzielona pomiędzy uczestniczące kraje w przybliżeniu per capita. Większa pomoc została udzielona krajom najbardziej uprzemysłowionym, ponieważ przeważało przekonanie, że ich odbudowa była niezbędna do ogólnego odrodzenia Europy. Większa pomoc per capita została skierowana również w stronę aliantów, a mniejsza dla państw Osi lub neutralnych.

Pomocą nie zostały objęte kraje Europy Wschodniej, w tym Polska, ponieważ rządy kontrolowane przez Moskwę odrzuciły propozycję przystąpienia do programu, otrzymując w zamian niewielką pomoc od Sowietów. W odpowiedzi na plan Marshalla, Sowieci utworzyli Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Z programu wykluczona została także Hiszpania jako kraj niebiorący udziału w wojnie.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)