MEGAMOCNI

3-miesięczne staże rehabilitacyjne w ramach nowego projektu

pomoc projekt zakon

Dodano 2014-01-14 10:02:59 | Autor: Emil Kowalski

Zakon Maltański rozpoczął realizację nowego projektu systemowego "Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej  i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II".

Zakon podjął inicjatywę wspólnie z Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Najważniejszym założeniem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, poprzez udostępnienie zindywidualizowanego i kompletnego wsparcia oraz propagowania idei zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi w stopniu znacznym i umiarkowanym, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy z terenu całego kraju. Kobiety w wieku 16-59 lat, mężczyźni w wieku 16-64 lata.

W ramach projektu odbędą się 3-miesięczne staże rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników projektu, a ponadto szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje, wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego i psychologa oraz specjalistów różnych dziedzin.

Zgłoszenia i szczegóły na www.zakonmaltanski.pl