MEGAMOCNI

421 mln mniej dla miejsc pracy osób niepełnosprawnych

PFRON praca pracodawcy

Dodano 2013-12-10 10:16:14 | Autor: Emil Kowalski

W przyszłym roku, budżet PFRON na dofinansowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych będzie niższy niemal o 421 mln złotych niż w roku 2013. Wynika to zapisu ustawy budżetowej na 2014 rok.

W związku z tym, wysokość dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami dla Zakładów pracy chronionej (ZPCh) i pracodawców otwartego rynku pracy będzie jednolita. Zakłady pracy chronione, już wiadomo, że otrzymają mniej pieniędzy.

W przyszłym roku, będą obowiązywać wysokości dofinansowań miejsc pracy (ZPCh) osób niepełnosprawnych:

480 zł za osobę z orzeczeniem w stopniu lekkim, (120 zł mniej)

960 zł za osobę z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym, (540 zł mniej)

1920 zł za osobę z orzeczeniem w stopniu znacznym (780 zł mniej).

Dofinansowanie dla pracodawców na rynku otwartym, zmaleje o 90zł jeśli chodzi o osoby lekką niepełnosprawnością a nieznacznie wzrośnie dla osób z pozostałymi niepełnosprawnościami.

W przyszłym roku, pracodawcy osób niepełnosprawnych poniosą większe koszty utrzymania takiego pracownika. Wzrośnie pensja minimalna do 1680 zł i tym samym, koszt utrzymania osoby niepełnosprawnej na stanowisku, wyniesie, w stopni lekkim o 11,69 zł więcej, w stopniu umiarkowanym o 161,69 zł oraz z orzeczeniem w stopniu znacznym 24,15 zł. 

info. własne/Związek Przedsiębiorców i Pracodawców