MEGAMOCNI

4 sierpnia - reżim autorytarny w Grecji

Grecja historia polityka

Dodano 2014-08-04 08:02:39 | Autor: Jacek Gibel

W 1936 roku premier Grecji, gen. Joanis Metaksas, prowadził stan wyjątkowy w kraju, dając początek trwającemu przez pięć lat tzw. reżimowi 4 sierpnia.

Nowy system władzy w Grecji został poprzedzony rozwiązaniem parlamentu i zawieszeniem wszelkich swobód obywatelskich przez króla Jerzego II Greckiego. Oficjalną przyczyną tej decyzji, a także przekazania władzy gen. Metaksasowi, miało być zagrożenie ze strony Komunistycznej Partii Grecji.

W pierwszych dwóch latach dyktatury Metaksas przeprowadził reformy społeczne, wprowadzając minimum socjalne, oddłużając chłopów, uruchamiając programy robót publicznych. Równocześnie zlikwidowano związki zawodowe, narzucając robotnikom w sytuacjach spornych arbitraż, co oznaczało przekazanie pełnej kontroli w ręce pracodawców. Metaksas wspierał również język nowogrecki, jako pierwszy w historii zlecając opracowanie jego gramatyki.

Reżim 4 sierpnia upadł w kwietniu 1941 roku, kiedy Adolf Hitler zaatakował Grecję i ustanowił tam rząd marionetkowy. Trzy miesiące wcześniej zmarł Metaksas.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)