MEGAMOCNI

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

kalendarz wolontariat

Dodano 2013-12-05 05:54:32 | Autor: Emil Kowalski

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, to dzień ludzi dobrej woli, którzy z wlasnej nieprzymuszonej inicjatywy, bezpłatnie, udzielają pomocy innym ludziom, działają w stowarzyszeniach na rzecz pomocy np. pomoc dla biednych.

Zostało powołane specjalną rezolucją ONZ 17 grudnia 1985 roku. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz usługi doradcze dla sektora prywatnego i publicznego.

Święto jest obchodzone w większości krajów świata. Organizowane są różnego rodzaju uroczystości z tej okazji. Mają miejsce zjazdy, seminaria i spotkania.

Wolontariat w Polsce powojennej ograniczał się do Związku Harcerstwa Polskiego oraz ruchów czy organizacji kościelnych, jednak od 1990 r. zaczął rozwijać się w licznie powstających od tego roku organizacjach pozarządowych. Z ogólnopolskich badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2008 roku wynika, że około 11,3% czyli blisko 4 mln dorosłych Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

Wolontariat w Polsce jest unormowany prawnie poprzez uchwaloną 24 kwietnia 2003 Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873). Po raz pierwszy w polskim prawie zostały w niej zdefiniowane takie pojęcia jak "wolontariusz", "organizacja pozarządowa" oraz "działalność pożytku publicznego".

info. własne/Wikipedia