MEGAMOCNI

5 lipca - Dzień Cyryla i Metodego

chrześcijaństwo Cyryl kalendarz Metody pismo

Dodano 2013-07-05 07:39:19 | Autor: Jacek Gibel

Dziś obchodzimy dzień poświęcony twórcom najstarszego pisma słowiańskiego, głagolicy. 5 lipca to święto Cyryla i Metodego.

Cyryl (wł. Konstantyn) nazywany też Filozofem pochodził z wielodzietnej, chrześcijańskiej rodziny wysokiego, bizantyjskiego urzędnika. Był bratem Metodego (wł. Michała) i najmłodszym z siedmiorga rodzeństwa. Ich matka miała mieć słowiańskie pochodzenie, co wyjaśniało, dlaczego bracia biegle posługiwali się językiem słowiańskim.

Największym osiągnięciem Cyryla i Metodego było stworzenie 40-literowego alfabetu zwanego głagolicą, służącego do zapisu języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Później bracia zaczęli przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten język.

Pod koniec życia bracia udali się na Morawy, by tam służyć jako misjonarze, choć od początku mieli problemy z zachodnim klerem frankońskim, który oskarżył nawet Metodego o herezję i na 3 lata zamknął w więzieniu.

Działalność świętych okazała się niezwykle ważna dla kultury Słowian, zapoczątkowując rozwój języka i piśmiennictwa.

Cyryl i Metody prowadzili swoje misje w Księstwie Wielkomorawskim i na Rusi Kijowskiej.

Działalność Cyryla i Metodego uważana jest za wzór wolnej od partykularyzmu, wyłączności etnicznej, uprzedzeń rasowych, czy narodowej pychy działalności misyjnej Kościoła odwołującej się do naturalnych uczuć ludzkiego serca.

I jak mówi stare przysłowie: "każdy Cyryl ma swoje Metody".

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)