MEGAMOCNI

5 listopada - ogłoszenie Aktu 5 listopada

historia Polska

Dodano 2014-11-05 07:04:19 | Autor: Jacek Gibel

5 listopada 1916 roku władze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację, zawierającą obietnicę powstania Królestwa Polskiego, pozostającego "w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami" - tzw. Akt 5 listopada.

Wydanie Aktu wiązało się z faktem, że przedłużająca się I wojna światowa zmusiła państwa centralne do próby wykorzystania na swoją rzecz zasobów mobilizacyjnych Królestwa Polskiego.

Akt 5 listopada wywołał protesty Ententy, jednak szybko dało się słyszeć głosy opowiadające się za niepodległością Polski - w 1916 roku było to Królestwo Włoch, a niedługo później Imperium Rosyjskie i Stany Zjednoczone.

Choć sam Akt 5 listopada nie dawał Polakom pewnej i konkretnej wizji przyszłej niepodległej Polski, to wywołał on na świecie tak szeroki oddźwięk, że jego ogłoszenie było kluczowym czynnikiem w polskich staraniach o odzyskanie niepodległości, ponieważ zmusił państwa Ententy do nacisku na Rosję, aby zaoferować będącym pod jej zaborem Polakom konkurencyjną ofertę. Z tego powodu car Mikołaj II już w 1916 roku wydał rozkaz, w którym obiecał odbudowę państwa polskiego.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)