MEGAMOCNI

5 lutego - utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego

historia Polska

Dodano 2015-02-05 08:07:46 | Autor: Jacek Gibel

5 lutego 1937 roku rząd polski podjął decyzję o utworzeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Centralny Okręg Przemysłowy był jednym z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Celem COP-u było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu. Na rozwój COP-u przeznaczono w latach 1937–1939 około 60% całości wydatków inwestycyjnych o łącznej wartości 1925 mln zł.

Centralny Okręg Przemysłowy obejmował swoim zasięgiem obszary obecnego województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego oraz częściowo mazowieckiego (Radom). Łącznie jego obszar liczył ok. 60 tysięcy km kwadratowych, na których mieszkało ponad 5,6 mln ludzi - w większości mieszkańcy biednych, przeludnionych wsi.

Budowa COP-u pochłonęła znaczącą część środków przeznaczonych na inwestycje, przez co pozostałe rejony Polski praktycznie nie były rozbudowywane. Mimo to budowę Okręgu ogłoszono "punktem zwrotnym w sytuacji ekonomicznej kraju".

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)