MEGAMOCNI

5 sierpnia - podpisanie traktatów rozbiorowych

historia kalendarz Polska

Dodano 2013-08-05 08:49:42 | Autor: Jacek Gibel

5 sierpnia nierozerwanie łączy się z jednymi z najtragiczniejszych chwil w historii Polski. To tego dnia w 1772 roku Rosja, Prusy i Austria podpisały trzy traktaty dotyczące pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej.

Decyzja o rozbiorze Polski zapadła w Petersburgu już w połowie 1771 roku, jednak ambasador rosyjski Kasper von Saldern miał polecone trzymanie Polaków w nieświadomości. 5 sierpnia 1772 roku w Petersburgu odbyło się podpisanie traktatów dotyczących I rozbioru Polski. 18 września Rosja, Austria i Prusy notyfikowały Rzeczypospolitej fakt rozbioru, żądając zwołania sejmu dla przeprowadzenia cesji.

Na początku 1773 roku król Stanisław August Poniatowski rozesłał wszystkim rządom Europy noty wyrażające sprzeciw wobec pogwałcenia praw Rzeczypospolitej, z prośbą o interwencję. Oddzielne noty - jako gwarantom pokoju oliwskiego - wystosowano do Francji, Danii i Austrii.

30 września 1773 r. traktaty rozbiorowe ratyfikował Sejm Rozbiorowy zwołany w Warszawie przez zaborców.

Z pierwszym rozbiorem Polski wiąże się postać Tadeusza Reytana, posła nowogródzkiego, który w proteście przeciwko upadkowi kraju miał lec w drzwiach i powiedzieć "Chyba po moim trupie!". Opór Reytana uważany jest za jedną z ostatnich prób pozytywnego zastosowania zasady liberum veto w kraju.

Polska w wyniku pierwszego rozbioru straciła 211 tys. km² i 4,5 miliona ludności.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)