MEGAMOCNI

6 października - Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Inspektorat kalendarz Wojsko

Dodano 2013-10-06 01:30:01 | Autor: Emil Kowalski

Święto to, to właściwie jest rocznicą utworzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2006 roku. Inspektorat podlega Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powołane w celu planowania pełnego zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Główna siedziba znajduje się w Bydgoszczy. Pełną zdolność funkcjonalną, Inspektorat osiągnął 1 lipca 2007 roku. Od prawidłowych zarządzeń i pracy Inspektoratu, zależy funkcjonowanie całej polskiej armii. Do jednych z głównych zadań jakie wykonuje Inspektorat, należy zabezpieczenie logistyczne Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Ponadto, żołnierze pełniący służbę w tym obszarze Wojska Polskiego, wykonują zadania związane z administracją wojskową, obroną terytorialną kraju, zarządzaniem działaniami związanymi z bronią masowego rażenia, saperskimi. Inspektorat zabezpiecza żołnierzy w kraju i za granicą.

W inspektoracie pracuje 500 żołnierzy. Pierwszym dowódcą był gen. dywizji Zbigniew Głowienka. Inspektorat tworzą: pion Szefa Sztabu, pion Szefa Logistyki, Szefostwo Infrastruktury i Szefostwo Finansów.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

zdj. Wikipedia