MEGAMOCNI

7 lipca - Polska ratyfikowała Konwencję o prawach dziecka

Dzieci konwencja prawa

Dodano 2013-07-07 00:16:40 | Autor: Emil Kowalski

W 1991 roku, Polska ratyfikowała Konwencję o prawach dziecka. Jest to najważniejszy dokument międzynarodowy, mówiący o prawach najmłodszych, nazywany światową konstytucją praw dziecka.

Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Polska była jednym z pierwszych krajów (umowę podpisała 26 stycznia 1990 roku.), które ją ratyfikowały. Udział Polski w tworzeniu tego zapisu jest również bardzo znaczący, gdyż nasz kraj w roku 1978, zaproponował Komisji Praw Człowieka ONZ uchwalenie Konwencji i przedstawił projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Konwencja o prawach dziecka została ratyfikowana przez niemal wszystkie kraje na świecie (obecnie 193 kraje).

Zapisy zawarte w Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF (organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci przy ONZ), który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci.

Konwencja opiera się na 4 podstawowych zasadach:

  • dzieci nie wolno dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowościowe, etniczne czy społeczne
  • dzieci mają prawo do rozwoju we wszystkich aspektach swego życia (rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, psychologiczny)
  • dobro dziecka należy stawiać na pierwszym miejscu
  • dzieci powinny mieć zapewnione uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich życia

W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

Tekst konwencji - TUTAJ PDF

zdj. UNICEF Polska