MEGAMOCNI

7 listopada - Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa

historia kalendarz Rosja

Dodano 2013-11-07 07:48:28 | Autor: Jacek Gibel

W nocy z 6 na 7 listopada 1917 roku w Rosji doszło do jednego z największych przewrotów w historii - rewolucji październikowej, zwanej w terminologii sowieckiej Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową.

Określenie "październikowa" stosowane jest ze względu na obowiązujący wtedy w Rosji kalendarz juliański, według którego rewolucja rozpoczęła się w nocy z 24 na 25 października.

6 listopada (24 października wg kalendarza juliańskiego) Rząd Tymczasowy zadecydował o zamknięciu bolszewickich gazet oraz wymianie oddziałów garnizonu stolicy, co tylko przyspieszyło wybuch powstania. O jego dacie przesądził ostatecznie termin II Wszechzwiązkowego Zjazdu Rad, który miał rozpocząć obrady 8 listopada i który Lenin chciał postawić przed faktem dokonanym przejęcia władzy przez bolszewików.

Sygnałem do rozpoczęcia ataku był wystrzał - oficjalnie "ślepy" - z krążownika Aurora.

Oddziały Gwardii Czerwonej oraz popierający ich marynarze i żołnierze na rozkaz Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego Rady Piotrogrodzkiej bez oporu zajęli strategiczne punkty stolicy Rosji, zaczynając od central telefonicznych, budynku Poczty Głównej i telegrafu oraz mostów na Newie. Odbyło się to najczęściej przez prostą zmianę posterunków. 7 listopada (25 października) w rękach bolszewików był już niemal cały Piotrogród - oprócz Pałacu Zimowego, który został zajęty dzień później. II Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich ogłosił po przemówieniu Lenina przejęcie władzy przez "Tymczasowy rząd robotniczo-chłopski – Radę Komisarzy Ludowych", której przewodniczącym został przywódca bolszewików – Lenin. Oznaczało to faktyczne zakończenie okresu dwuwładzy w Rosji i przejęcie pełni władzy przez partię bolszewików za fasadą władzy rad. W całej Rosji władzę objęły formalnie komitety rewolucyjne oraz rady delegatów robotniczych, żołnierskich i chłopskich - faktycznie zorganizowana kadrowa partia bolszewików.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)