MEGAMOCNI

7 lutego - podpisanie traktatu z Maastricht

kalendarz UE

Dodano 2014-02-07 07:45:13 | Autor: Jacek Gibel

7 lutego 1992 roku w holenderskim Maastricht podpisano Traktat o Unii Europejskiej.

Traktat ustanowił Unię Europejską opartą na 3 filarach:

  • Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Euratom,
  • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB),
  • Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Traktat był rezultatem kompromisu pomiędzy zwolennikami integracji ponadnarodowej i międzynarodowej. Dlatego też status podmiotu w prawie międzynarodowym nie został przyznany II i III filarowi (Wspólnoty Europejskie posiadały go na mocy postanowień wcześniejszych traktatów). I filar został oparty na działaniach ponadnarodowych (instytucje WE są w stanie ingerować w wewnętrzne porządki prawne państw-członków), natomiast filary II i III opierają się na klasycznej współpracy międzyrządowej.

Ponadto traktat zawierał postanowienia dotyczące realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej.

Ustalono też nowe ramy instytucjonalne UE: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej (dawniej: Rada Ministrów), Komisja Europejska (dawniej: Komisja Wspólnot Europejskich), Parlament Europejski oraz Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Rewidentów Księgowych, które pozostały trybunałami Wspólnot Europejskich. Powołano też nowy organ opiniodawczo-doradczy o nazwie Komitet Regionów, obok istniejącego już Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Traktat z Maastricht wszedł w życie 1 listopada 1993 roku.