MEGAMOCNI

7 października - ogłoszenie niepodległości Polski

historia Polska

Dodano 2014-10-07 07:17:23 | Autor: Jacek Gibel

Choć odzyskanie niepodległości świętujemy 11 listopada, to już ponad miesiąc wcześniej - 7 października 1918 roku - niepodległość Polski ogłosiła Rada Regencyjna, ówczesny organ władzy zwierzchniej.

Decyzja Rady została ogłoszona w dodatku nadzwyczajnym Monitora Polskiego z tego samego dnia.

Ogłoszenie niepodległości było pierwszym krokiem ku wolnej Polsce. Pięć dni później Rada Regencyjna przejęła władzę zwierzchnią nad wojskiem, oddając ją Józefowi Piłsudskiemu 11 listopada. Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się przekazując całość władzy zwierzchniej Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu, który na tej podstawie piastował ją formalnie do 29 listopada 1918 roku (kiedy to ogłoszony w Dzienniku Praw Państwa Polskiego Nr 17 został dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej).

zdj. buwcd.buw.uw.edu.pl

(inf. własna/Wikipedia)