MEGAMOCNI

7 stycznia - powstał Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

kalendarz lotnictwo WIML

Dodano 2014-01-07 00:52:19 | Autor: Emil Kowalski

Dokładnie 7 stycznia 1928 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego powstał Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML). To placówka medyczna zajmująca się wykonywaniem prac naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych i naukowo-technicznych z zakresu nauk podstawowych i stosowanych - dla potrzeb medycyny lotniczej.

Do pozostałych zadań Instytutu należą:

  • Prowadzenie działalności klinicznej związanej głównie z profilaktyką oraz wczesną diagnostyką i leczeniem stanów chorobowych.
  • Prowadzenie działalności kwalifikacyjnej pilotów polegającej na orzekaniu o zdolności do służby w powietrzu oraz na kwalifikowaniu kandydatów do szkolenia lotniczego i naziemnej obsługi lotów.
  • Prowadzenie szkoleń i kursów podyplomowych dla lekarzy lotniczych.
  • Kształcenie lekarzy lotniczych - wojskowych i cywilnych - na stopień doktora nauk medycznych i specjalistów w zakresie medycyny lotniczej.

Na samym początku, Instytut nosił nazwę Centrum Badań Lekarskich Lotnictwa (CBLL). Od 1 sierpnia 1936 roku przemianowany na Instytut Badań Lekarskich Lotnictwa (IBLL). W okresie II wojny światowej WIML współorganizował Lotniczą Służbę Zdrowia we Francji i Wielkiej Brytanii. Za zalążek WIML można uważać utworzone w marcu 1945 Ruchome Laboratorium Sanitarno–Epidemiologiczne utworzone przy Dowództwie Lotnictwa WP. Kilka miesięcy później zostało przekształcone w Laboratorium Fizjologii i Higieny Lotniczej. Do Laboratorium dołączono 1 czerwca 1946 roku szpital kliniczny i powstało Centralne Laboratorium Medycyny Lotniczej, którego kierownikiem został ppłk. lek. Adam Gasperowicz. Po wojnie 1 maja 1947 roku ponownie zmienił nazwę, tym razem na Centralny Instytut Badań Lotniczo-Lekarskich (CIBLL) i przeniósł swoją siedzibę do Warszawy. 14 stycznia 1955 roku został przemianowany na Wojskowy Instytut Naukowo-Badawczy i Doświadczalny Medycyny Lotniczej.

Swoją obecną nazwę Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej otrzymał zgodnie z zarządzeniem MON z 21 maja 1958 roku, a 2 lata później stałą siedzibę w Warszawie przy ul. Krasińskiego 54. W Instytucie w 1959 roku rozpoczęła działalność Rada Naukowa WIML.

W latach 1970–1978 WIML służył przygotowaniom do lotu człowieka w kosmos. W 1978 roku w 50 rocznicę swego istnienia został odznaczony przez Radę Państwa Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

W 1997 r. podpisano umowę o współpracy naukowej z Narodowym Holenderskim Laboratorium Medycyny Lotniczej. W 2002 roku powstało w WIML Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej (na bazie Koła Medycyny Lotniczej Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego). W 2005 roku w WIML powstało Polskie Towarzystwo Naukowe "Człowiek w Ekstremalnych Warunkach". W maju WIML uzyskuje Certyfikat na Polski Program Fizjologii Lotniczej  wydany przez Urząd Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych na okres 31.05.2010 do 31.05.2015 r. 19.09.2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie najnowocześniejszej w świecie wirówki przeciążeniowej-symulatora lotów.

Wikipedia/WIML