MEGAMOCNI

8 grudnia - wejście w życie Małej Konstytucji

Konstytucja Polska prawo

Dodano 2014-12-08 07:46:13 | Autor: Jacek Gibel

8 grudnia 1992 roku w Polsce weszła w życie tzw. Mała Konstytucja - Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.

Ustawa regulowała organizację oraz funkcjonowanie organów państwa w zakresie władzy ustawodawczej (Sejm i Senat) oraz wykonawczej (prezydent i rząd), a także zawierała podstawowe ustalenia dotyczące samorządu terytorialnego.

Jej celem było ostateczne odejście od modelu ustrojowego okresu tzw. konstytucjonalizmu socjalistycznego, a także, jak głosi wstęp "usprawnienie działalności naczelnych władz państwa". Mała Konstytucja uchylała przepisy Konstytucji PRL z 1952 roku dotyczące ustroju socjalistycznego i wprowadzała nowe, stanowiące podstawę ustroju politycznego i gospodarki rynkowej. Stanowiła ona, że organami Państwa w zakresie władzy ustawodawczej są Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, w zakresie władzy sądowniczej - niezawisłe sądy.

Mała Konstytucja obowiązywała do 16 października 1997 roku. Dzień później w życie weszła obowiązująca do dziś Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku.

zdj. freeimages.com

(inf. własna/Wikipedia)