MEGAMOCNI

8 maja - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

kalendarz organizacje PCK pomoc

Dodano 2013-05-08 08:14:36 | Autor: Emil Kowalski

Pierwotna idea Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wywodzi się z Czechosłowacji. W 1922 roku, cztery lata po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej, z inicjatywą ustanowienia obchodów tego światowego dnia, wystąpił ówczesny Czechosłowacki Czerwony Krzyż (CCK).

Inicjatywa ta jest znana jako "Rozejm Czerwonego Krzyża". Co roku święto to jednoczy około 100 milionów wolontariuszy. Nazwę Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca przyjęto oficjalnie w 1984 roku. Święto to obchodzi 192 kraje na całym świecie.

Głównymi celami i misją Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest przeciwdziałanie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. I właśnie tym ideom jest poświęcony ten dzień.

W wypełnianiu swojej misji Ruch podejmuje przede wszystkim takie zadania, jak:

·         ochrona życia i zdrowia,

·         zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,

·         praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,

·         aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,

·         budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

Polski czerwony Krzyż powstał w 1919 roku, jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W tym samym czasie uznany został przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jeszcze przed drugą wojną światową odegrał pionierską rolę w rozwijaniu krwiodawstwa w Polsce. W czasie drugiej wojny światowej był jedną z nielicznych organizacji, która nie została zdelegalizowana przez Niemców. Po zakończeniu wojny podjął wysiłki, z których najważniejszym było niesienie pomocy poszkodowanym przez działania wojenne i łączenie rodzin.

inf. własna/PCK