MEGAMOCNI

8 stycznia - utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

historia kalendarz

Dodano 2014-01-08 06:36:02 | Autor: Jacek Gibel

8 stycznia 1949 roku w Moskwie zakończyła się trzydniowa konferencja skutkująca utworzeniem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - sowieckiej odpowiedzi na Plan Marshalla i Organizację Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Formalnie organizacja powstała w Moskwie w dniu 25 stycznia 1949. W jej skład weszły: Ludowa Republika Bułgarii, Republika Czechosłowacka, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Rumuńska Republika Ludowa, Węgierska Republika Ludowa i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich; 21 lutego 1949 dołączyła Albańska Republika Ludowa, a 29 września 1950 Niemiecka Republika Demokratyczna. Później do organizacji dołączyły Kuba, Mongolia i Wietnam. Do grona członków nie zaproszono Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, co było skutkiem konfliktu między Moskwą a Belgradem.

RWPG miało wspierać planowany rozwój gospodarki narodowej, przyspieszanie postępu technicznego, podniesienie poziomu industrializacji, wzrost wydajności pracy i zwiększenie dobrobytu państw członkowskich.

W latach 60. podjęto próby ożywienia wzrostu gospodarczego i postępu naukowo-technicznego krajów bloku wschodniego. Na sesji RWPG w czerwcu 1962 przyjęto zasadę międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy. Jej kontynuacją był przyjęty w 1971 tzw. Kompleksowy Program Socjalistycznej Integracji Gospodarczej. Jednak w praktyce integracja gospodarcza krajów członkowskich pozostawała ograniczona, m.in. z powodu braku waluty wymienialnej.

RWPG zostało rozwiązane na ostatniej sesji, 28 czerwca 1991 roku w Budapeszcie.

(Wikipedia)