MEGAMOCNI

8 września - Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji

alfabetyzm Dzieci pisanie społeczeńśtwo

Dodano 2013-09-08 12:27:04 | Autor: Emil Kowalski

Święto jest ustanowione przez ONZ i obchodzone corocznie w krajach członkowskich tej organizacji. Utworzono je na rzecz walki analfabetyzmem, który jest jeszcze powszechny w niektórych krajach świata.

Edukacja nie jest dostępna dla ponad 70 milionów dzieci na całym świecie a łącznie z nimi, 122 miliony dzieci nie odbiera podstawowej edukacji. Na całym świecie, jest około 18 % ludzi, którzy nie umieją czytać ani pisać. Na świecie żyje 759 milionów – i co piąta to osoba niepiśmienna. Kobiety stanowią dwie trzecie światowej populacji analfabetów. Najgorzej jest w krajach arabskich i Afryki Subsaharyjskiej, a także w Indiach i Pakistanie. Przykładowo w Nigerii ponad dwie trzecie dziewczynek nieuczęszczających do szkoły podstawowej nie rozpocznie nawet nauki; w przypadku chłopców odsetek ten wynosi 31%.

Głównym koordynatorem działań programu edukacyjnego ONZ „Edukacja dla Wszystkich” przyjętego przez ONZ w 2000 roku jest UNESCO. Obchody Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji mają na celu rozpowszechnienie projektu ONZ. Są również okazją uhonorowania osób i instytucji mających szczególne zasługi dla upowszechnienia dostępu do edukacji na świecie.

zdj. Flickr