MEGAMOCNI

9 grudnia - Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

CBA kalendarz korupcja

Dodano 2013-12-09 06:21:35 | Autor: Emil Kowalski

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas przyjęcia Konwencji Przeciwko Korupcji w dniu 31 października 2003 roku podpisanej przez 95 krajów w Méridzie w Meksyku..

Obchody mają podkreślić rolę Konwencji w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji oraz zwiększania świadomości na ten temat. Konwencja stanowi bazę do zwalczania korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także przyczynia się do uwydatnienia roli zapobiegania i walki z tą patologią oraz podnoszenia poziomu świadomości obywateli.

Zgodnie z zapisami Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych kraje ratyfikujące Konwencję Przeciw Korupcji zobowiązane są do:

  • penalizowania zachowań korupcyjnych,
  • powoływania krajowych organów zapobiegających korupcji oraz ścigania jej sprawców,
  • współpracy z rządami innych krajów w celu odzyskiwania sprzeniewierzonych aktywów,
  • wzajemnej pomocy, w tym technicznej i finansowej, w celu zwalczania i zapobiegania korupcji oraz poprawy praworządności.

W Polsce to Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy z innymi agendami rządowymi i organizacjami pozarządowymi organizuje szereg akcji związanych z obchodami Dnia Przeciwdziałania Korupcji.

Sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, w swoim przesłaniu z 9 grudnia 2011 podkreślił, że: "Każdy z nas ma obowiązek podjąć działania przeciwko istniejącemu rakowi korupcji".

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji był obchodzony 9 grudnia 2004 roku w Meridzie, gdzie rokrocznie odbywa się konferencja antykorupcyjna.

info/Wikipedia/CBA/Antykorupcja.gov.pl