MEGAMOCNI

9 kwietnia - bitwa pod Legnicą

bitwa historia Legnica

Dodano 2015-04-09 07:58:54 | Autor: Jacek Gibel

9 kwietnia 1241 roku w okolicach Legnicy doszło do bitwy między połączonymi siłami polskiego rycerstwa i cudzoziemskim rycerstwem zakonnym, a wojskami imperium mongolskiego.

Po stronie polskiej walczyło rycerstwo dolno- i górnośląskie, mało- i wielkopolskie, a także wojownicy morawscy i niemieccy (głównie rycerstwo trzech zakonów: templariuszy, joannitów i krzyżaków) - łącznie około 8 tysięcy zbrojnych. Podobną liczebność miały oddziały mongolskie.

Pod Legnicą zginął jeden z polskich dowódców, Henryk II Pobożny. Zdaniem niektórych historyków, była to też pierwsza bitwa, w której użyto broni chemicznej.

Bitwa, będąca jednym z ostatnich epizodów najazdu mongolskiego na Polskę, zakończyła się klęską wojsk chrześcijańskich. Państwo Henryków śląskich rozpadło się niedługo później, a klęska pod Legnicą wstrzymała na długie lata proces jednoczenia państwa polskiego. W latach po najeździe utrwaliły się czynniki decentralizujące, prowadzące do jeszcze większego rozdrobnienia dzielnicowego. Sytuacja taka osłabiła możliwości obronne ziem polskich, a także pozycję polityczną Polski w tej części Europy.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)