MEGAMOCNI

9 lipca - zakończenie obrad sejmu pacyfikacyjnego

historia

Dodano 2014-07-09 07:56:30 | Autor: Jacek Gibel

9 lipca 1736 roku zakończyły się obrady sejmu pacyfikacyjnego, kończącego wojnę domową, jaka miała miejsce po śmierci króla Augusta II Mocnego trzy lata wcześniej.

Po śmierci Augusta II szlachta podzieliła się i wybrano jednocześnie dwóch władców: syna Augusta II – Augusta III Sasa oraz Stanisława Leszczyńskiego, wojewodę poznańskiego. Sytuacja ta doprowadziła do wybuchu wojny domowej, która trwała 3 lata i zakończyła się w 1736 r. sejmem pacyfikacyjnym, czyli wprowadzającym pokój. Był to jedyny sejm, który zwołany przez Augusta III zakończył się pomyślnie.

August III zobowiązał się do przestrzegania praw i wolności szlacheckich, oraz potwierdził utrzymywanie ustroju Rzeczypospolitej w dotychczasowej postaci. Król przyrzekł także powszechną amnestię i podjęcie działań w celu wycofania wojsk rosyjskich z Rzeczypospolitej. Powołano także komisję, która miała przygotować projekty reform wojskowo-skarbowych, na kolejny sejm zwyczajny.

zdj. Wikipedia

(Wikipedia)