MEGAMOCNI

9 lutego - podpisanie protokołu Litwinowa

historia pakt pokój Polska ZSRR

Dodano 2015-02-09 08:06:23 | Autor: Jacek Gibel

9 lutego 1929 roku ZSRR, Polska, Estonia, Rumunia i Łotwa podpisały w Moskwie wielostronny pakt o nieagresji, zwany protokołem Litwinowa.

Po podpisaniu paktu Brianda-Kellogga (tzw. Traktatu Przeciwwojennego, którego częścią była m.in. Polska), ZSRR podjął starania, by jego postanowienia (ZSRR ostatecznie przystąpił do niego we wrześniu 1928 roku) mogły wejść w życie bez oczekiwania na ratyfikację przez wszystkich sygnatariuszy. Z tego względu w grudniu 1928 roku zastępca komisarza spraw zagranicznych ZSRR Maksym Litwinow zaproponował stronie polskiej podpisanie dwustronnego protokołu, według którego pakt Brianda-Kellogga nabrałby dla ZSRR i Polski mocy natychmiast po jego ratyfikacji przez oba państwa. Dyplomacja polska uzależniła podpisanie paktu od udziału innych zachodnich sąsiadów ZSRR: Estonii, Łotwy i Rumunii.

Do ostatecznego podpisania protokołu doszło 9 lutego 1929 roku w Moskwie. Sygnatariusze wyrzekli się w nim stosowania siły w dochodzeniu swych pretensji terytorialnych. Postanowienia te dotyczyły też sowieckich roszczeń wobec rumuńskiej Besarabii i wschodniej granicy Polski ustalonej w traktacie ryskim.

Zarówno protokół Litwinowa (nazwany tak od nazwiska ówczesnego zastępcy ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR, Maksyma Litwinowa), jak i pakt Brianda-Kelloga - a także pakt o nieagresji między Polską a ZSRR z 1932 roku - zostały złamane po napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku.

zdj. worldlii.com

(inf. własna/Wikipedia)