MEGAMOCNI

9 stycznia - Dzień Ligi Ochrony Przyrody

historia przyroda

Dodano 2015-01-09 08:31:25 | Autor: Jacek Gibel

Dzień Ligi Ochrony Przyrody obchodzony jest na pamiątkę pierwszego jej zjazdu organizacyjnego z 9 stycznia 1928 roku.

Wtedy też wybrano na prezesa prof. Józefa Morozewicza. W Lidze działali wówczas naukowcy i działacze tacy jak: Aleksander Janowski, Władysław Szafer, Walery Goetel, Jan Gwalbert Pawlikowski, Bolesław Hryniewiecki oraz Mieczysław Limanowski.

Od 1925 roku pod nazwą "Liga Ochrony Przyrody" działała na terenie Wielkopolski i Pomorza organizacja społeczna, założona przez prof. Adama Wodziczkę. Liga jako organizacja ogólnokrajowa została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody w 1928 roku.

Statut Towarzystwa LOP zatwierdzony został przez Komisarza Rządu na m. st. Warszawę 29 marca 1928 roku i Liga została włączona do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 358. Wojna przerwała działalność Ligi, ale odrodziła się ona 17 lipca 1945 roku w Łodzi, gdzie na prezesa wybrano prof. Edwarda Potęgę.

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce.

(inf. własna/Wikipedia)