MEGAMOCNI

Access City Award 2014 - konkurs dla miast przyjaznych niepełnosprawnym

Europa gdynia konkursy miasta

Dodano 2013-05-29 12:09:24 | Autor: Emil Kowalski

Konkurs Komisji Europejskiej dla miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. W ramach czwartej edycji konkursu Access City Award 2014 — europejskiej nagrody dla miast dostępnych dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych, przyjmowane są zgłoszenia do udziału. Termin nadsyłania upływa 10 września 2013 roku.

Na stronie konkursu pod tym adresem - http://accesscityaward.eu/registration/initialize.xhtm?lang=en, przyjmowane są wnioski w trzech językach: francuski, niemiecki i angielski.

Konkurs jest elementem projektu Europa bez barier, o którym pisaliśmy w artykule „UE wprowadza wymóg o dostępności transportu kolejowego dla niepełnosprawnych”.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding, gorąco zachęca wszystkie miasta europejskie, które spełniają kryteria konkursu, do udziału w nim. Poniżej kilka szczegółów dotyczących ocen:

  • po pierwszej selekcji na szczeblu krajów, zostanie dokonana selekcja europejska,
  • oceny będą dokonywane pod względem: budynki i przestrzeń publiczna; transport i powiązana infrastruktura; technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym nowe technologie (ICT) oraz obiekty użyteczności publicznej i usługi publiczne,
  • pod uwagę będzie brane: aktywne zaangażowanie osób niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji w planowanie, realizacji i utrzymaniu polityki miasta na rzecz dostępności,
  • oceniony zostanie wpływ działań w zakresie dostępności na codzienne życie osób niepełnosprawnych oraz miasta jako całości, jak również jakość i trwałość osiągniętych wyników.

Pierwsza edycja konkursu, miała miejsce w tym samym roku co wprowadzenie strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 dla Europy. Wówczas laureatem zostało miasto Avila z Hiszpanii. W kolejnych edycjach były to: w drugiej (2011 r.) - Salzburg (Austria), w trzeciej (2012 r.) - stolica Niemiec, Berlin. W roku ubiegłym, wyróżniona została Gdynia (czytaj tutaj).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm

zdj. accesscityaward.eu