MEGAMOCNI

Aktywna Firma szansą dla niepełnosprawnych

aktywizacja bez_barier

Dodano 2014-03-26 13:49:32 | Autor: Jacek Gibel

Na Śląsku powstał pomysł na aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. O projekcie opowiada Alicja Badetko, specjalista ds. upowszechniania projektu "Ponad granicami walczymy z barierami" ze Stowarzyszenia MOST.

„Aktywna Firma” jest przykładowym modelem aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. W swym założeniu ma być to zarabiający na siebie podmiot, który z jednej strony będzie uczył niepełnosprawnych wytwarzania konkretnych przedmiotów, jak również dawał im pracę w realizacji pozyskanych przez siebie zleceń, a z drugiej strony ma za zadanie znalezienie dla nich zatrudnienia na chronionym i otwartym rynku pracy  - mówi Alicja Badetko, specjalista ds. upowszechniania projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, w ramach którego do warunków polskich adaptowany jest niemiecki model aktywizacyjny, sprawdzony u partnera projektu, czyli: Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH z Nadrenii Północnej-Westfalii.

„Aktywna Firma” będzie współpracowała zarówno z administracją samorządową, ZAZ-ami i WTZ-ami. Dla ostatnich dwóch podmiotów nie będzie konkurencją, a raczej wsparciem w dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej ich uczestników. Jego zadaniem jest przede wszystkim pokazanie, że wspólne działania pomiędzy powyższymi instytucjami przyczynią się do „wypuszczenia” na rynek pracy (chroniony lub tzw. otwarty) jak największej liczby osób niepełnosprawnością. Równolegle dążyć się będzie do umożliwienia tym ludziom zatrudnienia, które będzie opłacalne finansowo dla „Aktywnej Firmy”, a jednocześnie przyniesie korzyść samym zainteresowanym.

Natomiast innowacyjność pomysłu polega na tym, że w „Aktywnej Firmie” jednym z pracowników jest menedżer zatrudnienia, który będzie pozyskiwał zlecenia oraz szukał pracy osobom z niepełnosprawnością. Jednocześnie chcielibyśmy, aby niepełnosprawni otrzymywali najniższe krajowe wynagrodzenie - mówi Badetko.

Model, o którym piszemy, z założenia byłby podmiotem prawnym rozumianym jako: firma, spółka z o.o. non profit, organizacja pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą w tym spółdzielnia socjalną. Osoby, które są w pierwszym rzędzie w niej zatrudnione to: dyrektor, menager zatrudnienia, trener pracy, natomiast kadrę stanowią trenerzy zawodu, czyli eksperci w danych dziedzinach, którzy towarzyszą osobie z niepełnosprawnością w wykonywaniu pracy (zarówno przy przygotowaniu zawodowym jak iw miejscu zatrudnienia).

Finansowanie Aktywnej Firmy pochodziłby z dotacji samorządowych, krajowych i środków unijnych, zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania dostępnych dla przedsiębiorców (np. kredyty) oraz dla podmiotów ekonomii społecznej (choćby z niskooprocentowane pożyczki), a także działalności quasi agencji pracy (oddelegowania swoich pracowników do firm zewnętrznych) oraz szkoleń przeprowadzanych u pracodawców z zakresu Systemu Obsługi Dofinansowań lub wykonania w tych przedsiębiorstwach audytu dotyczącego warunków miejsc pracy osób z niepełnosprawnością.

Model, którego założenia są zgodne z prawem polskim, planowany jest do prowadzenia „w życie”, w kilku miejscach województwa śląskiego. W chwili obecnej trwają ustalenia, gdzie dokładnie.

(MOST)