MEGAMOCNI

Andrzej Orzechowski (PO) o nowym finansowaniu miejsc pracy osób niepełnosprawnych

budżet Orzechowski PO praca

Dodano 2013-12-20 07:27:30 | Autor: Emil Kowalski

W związku z niedawnymi zmianami ustawowymi dotyczącymi miejsc pracy osób niepełnosprawnych, postanowiliśmy wysłać list do Pana Andrzeja Orzechowskiego posła na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Zapytaliśmy wprost: "Czy zmiany w finansowaniu niepełnosprawnych zaszkodzą firmom?". Pan poseł Andrzej Orzechowski, był uprzejmy odpowiedzieć na nasz list.

Szanowni Państwo,

Na wstępie dziękuję za wskazanie problemu dotyczącego finansowania niepełnosprawnych. Nie od dziś wiadomo, że dopasowanie budżetu do potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności, jest problemem oraz niekończącym się tematem rozmów i negocjacji również na szczeblu międzyresortowym.

Jak pokazują statystyki, Polska przeznacza na ten cel najwięcej środków w całej Unii Europejskiej. Mimo tego klasyfikuje się dopiero na 22 pozycji rankingu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Rozsądnym rozwiązaniem byłyby równe dopłaty do zatrudnionych osób niepełnosprawnych dla pracodawców w zakładach pracy chronionej i otwartego rynku pracy. Zasada, która jest odraczana od 2008 r., kiedy to Parlament uznał, że pracodawcy z otwartego rynku pracy powinni dostać dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w takiej samej wysokości, co zatrudniający na chronionym rynku. Z tym, że różnice zdań będą dotyczyły sposobu i trybu wprowadzenia zaproponowanych zmian. Budżet proponowany przez rząd, jest uzależniony od przesunięć i stopnia niepełnosprawności, pokrywając utrzymanie zatrudnienia w tym sektorze.

Plan finansowy PFRON jest mniejszy z powodów obiektywnych i będących dowodem na skuteczność instrumentów wsparcia. To niższe wpływy od pracodawców, niezatrudniających osób niepełnosprawnych. Zatem coraz więcej pracodawców zatrudnia osoby niepełnosprawne.

Nie możemy także zapomnieć o dwóch zewnętrznych ograniczeniach. Po pierwsze to ilość środków PFRON, gdzie obecne wpływy są mniejsze od zaplanowanych, a po drugie to zasady pomocy publicznej zgodne z kryteriami UE.

Dlatego wejście w życie proponowanych zmian spowoduje również możliwość przekazania zwiększonych środków na realizację programów celowych realizowanych przez PFRON. Aby wszystko przebiegło stabilnie, a mianowicie przejście z starego finansowania na nowe. Dobrze byłoby, aby zostało wydłużone vacatio legis do maja 2014 r., dając czas na przygotowanie się do nowych wytycznych poprzez obniżenie wsparcia dla zakładów pracy chronionej i podwyższenie dla pracodawców, którzy nie posiadają statusu zpch.

Na koniec nadmienię, że organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych wyraziły aprobatę dla rozwiązań w wersji zaproponowanej w ustawie okołobudżetowej, co umożliwi przesunięcie większej niż dotychczas kwoty środków.

 

Dziękujemy Panu Andrzejowi Orzechowskiemu za poświęcony czas i wypowiedź. Korzystając z okazji, życzymy Panu posłowi, udanych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2014.

Redakcja Megamocni


Andrzej Orzechowski - Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji z listy komitetu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz członek Komisji Finansów Publicznych. Przewodniczył podkomisjom: refundacji leków i zmian w Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Należy do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej RP. Strona: www.andrzejorzechowski.pl