MEGAMOCNI

Anna Komorowska wsparła projekt "(Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie"

akcje Komorowska projekt wolontariat

Dodano 2013-08-14 10:28:40 | Autor: Emil Kowalski

Już we wrześniu rusza już druga edycja projektu "(Nie)pełnosprawni - aktywni kulturalnie"! Tegoroczną deycję wsparła Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej - Anna Komorowska.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Częstochowy oraz Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Pierwsza Dama RP Pani Anna Komorowska wsparła projekt słowami: "(...)Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i życzę, by starania, których celem jest zaproszenie mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w inicjatywie uczącej tolerancji i skłaniającej do poznania osób, opisujących swój niepełnosprawny świat, własną twórczość, zostały uwieńczone sukcesem".

We wrześniu br. przeprowadzone zostaną niezwykłe inicjatywy, których głównym celem jest zapraszanie mieszkańców miasta do integracji, tolerancji oraz promocji twórczości osób niepełnosprawnych. Ponadto celem szczegółowym projektu jest aktywizowanie społeczności lokalnej.

W ramach projektu będą realizowane następujące wydarzenia, które już na stałe wpisują się w kalendarz miasta Częstochowy:

13.09.2013 - Gra Miejska - impreza cykliczna Wolontariatu Młodzieżowego skierowana do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi oraz dla szkół średnich – profilowanych. Gra Miejska zakończy się piknikiem rodzinny,

Ok. 19.09.2013 – Forum Inicjatyw Partnerskich – prezentacja „dobrych praktyk” podejmowanych przez Partnerstwo na rzecz Aktywności Lokalnej Raków – Reaktywacja przy Zespole ds. Organizowania Społeczności Lokalnej MOPS Częstochowa,

20.09.2013  – Przegląd Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Maskarada” – promocja twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością,

21.09.2013  – Salon Poezji prezentujący twórczość niepełnosprawnych poetów, połączony z festynem na rzecz społeczności lokalnej.

Poszukiwani są niepełnosprawni artysci: poetów, muzyków, aktorów, plastyków oraz grup artystycznych. Nawiążemy współpracę także z wolontariuszami, którzy pragnęliby włączyć się w tegoroczny projekt.

Serdecznie zapraszamy na specjalną stronę internetową, na której zamieszczone są wszelkie informacje: www.aktywnikulturalnie.pl

Na pytania chętnie odpowiemy za pośrednictwem e-maila: wolontariat.mlodziezowy.agape@gmail.com lub wolontariat@agape-czestcohowa.org - lub pod numerami telefonów: Marta Koszyka - Z-ca Koordynatora: 533-527-368, Paweł Bilski - Koordynator Wolontariatu: 788-448-039 (prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość - przy wykonywaniu telefonów - ponieważ koordynatorzy są w tym czasie na urlopie, ale chętnie odbiorą każdy telefon! :)

Zespół Wolontariatu pozdrawia i liczy na bliską współpracę szczególnie w nadchodzącym okresie!

Zespół Wolontariatu Młodzieżowego

___________________________________

Wolontariat Młodzieżowy przy „Agape”

Al. Wolności 44,  42-217 Częstochowa

Tel. 533 527 368,  e-mail: wolontariat.mlodziezowy.agape@gmail.com

Strona internetowa: www.wolontariat-agape.pl