MEGAMOCNI

ASOS 2015 - nowa edycja programu

aktywizacja MPiPS starsi

Dodano 2015-01-26 13:11:51 | Autor: Jacek Gibel

Już ruszyła kolejna edycja konkursu, organizowanego w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2015 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą uzyskać nawet 200 tys. zł dotacji.

Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych i usługi społeczne dla osób starszych.

 

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w takie formy działalności. Przyczyny tego często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Projekty, realizowane w ramach ASOS, powinny skutecznie wypełnić tę lukę.

 

W ubiegłorocznej edycji programu dofinansowanie uzyskały zadnia, realizujące najróżnorodniejsze potrzeby seniorów. I tak bydgoska fundacja „Farbiarnia” zapoznawała uczestników z tajemnicami cyfrowej fotografii, Akademia Rozwoju Społeczno-Obywatelskiego Seniorów z Niepełnosprawnością realizowała projekt wraz z  Fundacją Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!", a Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości oswajała z wyzwaniami współczesnej ekonomii.

 

Beneficjentami edycji 2014 były m.in. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, które działania na rzecz poprawy zdrowia i kondycji seniorów połączyło z popularyzacją walorów Doliny Baryczy oraz Stowarzyszenie Nasze Dzieci, integrujące podczas zajęć osoby starsze, niepełnosprawne lub mające kłopoty ze zdrowiem oraz młodzież.

 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, których działa już 500, skupiając ponad 150 tys. słuchaczy, otrzymały w 2014 r. 2,5 mln zł dotacji.

 

Oferty można składać od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. w wersji papierowej oraz przez Genarator Ofert ASOS

 

Wymagany wkład własny to 10% wartości projektu.

 

Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00

Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS można uzyskać w terminie od 9 stycznia do 2 lutego 2015 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 37, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

(MPiPS)