MEGAMOCNI

Aspartam jest bezpieczny i nie powoduje raka

Aspartam EFSA Fenyloalanina Metanol opinie

Dodano 2013-12-20 10:40:53 | Autor: Emil Kowalski

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), dnia 10 grudnia 2013 roku, wydał Opinię Naukową dotyczącą substancji stosowanej w przemyśle spożywczym o nazwie Aspartam (E951). Orzeczenie wystosowano na podstawie dowodów uzyskanych zarówno w badaniach na zwierzętach i ludziach.

Eksperci EFSA wykluczyli potencjalne ryzyko, że aspartam wywołuje uszkodzenia genów i powoduje raka. Substancja dodatkowa Aspartan, nie wywiera szkodliwego działania na mózg i system nerwowy oraz nie wpływa szkodliwie na funkcje poznawcze u dzieci i dorosłych. Stwierdzono też, że ryzyko uszkodzenia płodu związane z narażeniem na fenyloalaninę pochodzącą z rozpadu aspartamu przy stosowanych obecnie dawkach (z wyjątkiem kobiet z fenyloketonurią) jest wykluczone.

Efektem rozkładu Aspartanu w organizmie ludzkim są trzy produkty: kwas asparaginowy,fenyloalanina lub metanol. Ich szkodliwość została ujęta w Opini Naukowej EFSA.

Ostatecznie, mając na uwadze wszystkie osiągalne fakty, eksperci EFSA stwierdzili, że w tej chwili przyjęta wartość dozwolonego dziennego spożycia (ADI) z 40mg/kg masy ciała / dobę jest dawką bezpieczną dla populacji ogólnej. W krajach Unii Europejskiej nie jest ona przekraczana. Należy jednak podkreślić, że wartość ta nie ma zastosowania dla osób z fenyloketonurią, które muszą ściśle przestrzegać diety o niskiej zawartości fenyloalaniny - aminokwasu występującego w białkach. 


Aspartam (E951) jest syntetyczną substancją słodzącą, ok. 200 razy słodszą od cukru. Jest dozwoloną substancją dodatkową stosowaną do takich produktów jak napoje desery, produkty mleczarskie, słodycze, guma do żucia, produkty służące redukcji masy ciała i jako składnik słodzików stołowych W maju 2011 r. EFSA został poproszony przez Komisję Europejską o przedstawienie pełnej ponownej oceny bezpieczeństwa aspartamu, ze względu na obawy dotyczące wyników najnowszych badań.

Trzy produkty rozpadu Aspartanu:

  • Fenyloalanina jest aminokwasem tworzących białka, występuje w wielu produktach spożywczych. W przypadku kobiet w ciąży cierpiących na fenyloketonurię może powodować zaburzenia w rozwoju płodu.
  • Metanol występuje w takich produktach jak owoce i warzywa, jest również naturalnie wytwarzany przez organizm. Eksperci EFSA stwierdzili, że metanol pochodzący z aspartamu stanowi niewielką część całkowitej ekspozycji na metanol.
  • Kwas asparaginowy jest aminokwasem występującym w białkach. Organizm człowieka może przekształcić kwas asparaginowy w kwas glutaminowy, który przy bardzo wysokich poziomach może mieć szkodliwy wpływ na układ nerwowy. Jednak eksperci EFSA nie znaleźli żadnych dowodów na neurotoksyczne działanie aspartamu i stwierdzili, że kwas asparaginowy pochodzący z aspartamu nie budzi żadnych obaw dotyczących bezpieczeństwa dla konsumentów. 
Monika Wróbel 
Rzecznik Prasowy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH (NIZP-PZH)