MEGAMOCNI

Badania lekarskie kierowców - zmiany w rozporządzeniu

Lekarze MZ NIL

Dodano 2014-02-17 12:19:13 | Autor: Portal Megamocni

Minister Zdrowia uwzględnił uwagi zgłoszone przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Tym samym zarząd NIL, z zadowoleniem przyjął ten fakt. Chodziło o skreślenie przepisów ust. 2 w załączniku nr 4 i ust. 4 w załączniku nr 5, nakładających na lekarzy obowiązek powiadamiania organu wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta, u którego stwierdzono przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki.

Jednak Prezes NIL żali się, że przekazanie samorządowi lekarskiemu zaproszenia do udziału w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia, która miała miejsce w dniu 12 lutego 2014 r., nastąpiło dzień po tym jak konferencja ta się odbyła (zaproszenie dotarło do Biura Naczelnej Izby Lekarskiej 13 lutego br.). Skomentował to brakiem odpowiedzialności MZ i niepoważnym traktowaniem zasad prawidłowej legislacji.